Irina van der Sluijs

IMVO convenanten

Bedrijven voeren MVO-risicomanagement ('due diligence') uit om schendingen van mensenrechten of beschadiging van het milieu in aanvoerlanden te voorkomen en te verminderen. Maar bedrijven kunnen dit vaak niet alleen oplossen omdat hun directe invloed beperkt is. Daarom is het van belang nauw samen te werken met werknemersorganisaties, stakeholders en overheden.

IMVO-convenanten sluiten aan bij het proces van due diligence. Convenanten bieden bedrijven in sectorverband een kans om samen met overheid en andere partijen dergelijke complexe problemen gestructureerd en oplossingsgericht aan te pakken en daarmee hun invloed te vergroten, aldus het SER-advies (april 2014).

PAX for Peace heeft belang bij een stevig Steenkolen-convenant omdat bij de winning van kolen, bijvoorbeeld in Colombia, veel misstanden zijn. Nederlandse energiebedrijven willen met een Steenkolen-convenant werken aan oplossingen. Mits het convenant volgens het SER-advies is ingericht.

En daarvoor maken wij een checklist om te beoordelen of de IMVO-convenanten qua inhoud en procesafspraken evenwichtig zijn.