Irina van der Sluijs

MVO Nederland

De organistie MVO Nederland heeft een lange staat van dienst waar het gaat om het betrekken van het MKB bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. De vraag is op welke manier de organisatie toegevoegde waarde kan blijven bieden als het gaat om MVO-bewustwording. 

Met het team van Berenschot evalueerden wij 2 programmaonderdelen van MVO Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Wij interviewden deelnemers aan het Brancheprogramma, stakeholders van de organisatie en namen een steekproef onder bedrijven die van het Informatiepunt gebruik hebben gemaakt.